Anunt public de Mediu - LARA ECOPLANT SRL

Verifica cu vanzatorul
27/07/2017 Romania, Galati, Draganesti Nr. 247 26

Descriere

ANUNT PUBLIC
SC LARA ECOPLANT SRL titular al proiectului „Modernizarea şi extindereaexploataţiei de cătină la firma Lara Ecoplant SRL", anun-ţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Galaţi, fără evaluarea impactului
asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Modemizarea şi extinderea exploataţiei de cătină la firma Lara Ecoplant SRL", propus a fi amplasat în intravilanul comunei Drăgăneşti, sat Malu Alb nr. 247,
judeţul Galaţi.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fl consultate la sediul A.P.M. Galaţi din Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni-joi, între orele 8:30-16:00 şi vineri între orele 8:30-13:30 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro/reglementări/acordul de mediu/proiect decizie etapă de încadrare. Publicul interesat poate înainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Details

PentruInchiriere
Numar camere0
Numar baii0
Suprafata locuibila0
Suprafata totala0
Etajul0
Etaje construtie0

ANUNȚURILE IMOBILIARE

Sunt postate doar pe website-ul imobiliare-tecuci.ro. Click AICI pentru detalii, sau sună la telefonul afişat mai sus.